Definíciók

biztosítási díj az a pénzösszeg, amelyet a szerződő a biztosítási szolgáltatásért fizet. A díjfizetés gyakoriságát a szerződő fél választhatja meg.

A biztosítási összeget a szerződő fél határozza meg, mely összeg a biztosító szolgáltatásának mértékét mutatja a biztosítási esemény bekövetkezése esetén. A biztosítási összegnek van a biztosító által limitált minimum és maximum határa.

A biztosított, életbiztosítás esetén az, akinek az életével kapcsolatos eseményekre a biztosítást megkötik, vagyonbiztosítás esetén a biztosított vagyontárgy tulajdonosa.

A devizakülföldi olyan személy, akinek nincs tartózkodási vagy letelepedési engedélye, de rendelkezik magyarországi levélcímmel és a biztosítási díjat forintban fizeti.

Az értékkövetés célja a biztosítási szerződésben szereplő összegek reál értékének megőrzése. Az értékkövetés százaléka a díjra vonatkozik, ezáltal a biztosítási összeg is arányosan nő.

Egyes biztosítások értékkövetése automatikus folyamat, a biztosítótársaság által felajánlott, de nem kötelező az elfogadása.

Az inkasszó a díjfizetés egyik módja, mely alapján az ügyfél megbízása alapján a biztosítótársaság az esedékes biztosítási díjakat leemeli az ügyfél bankszámlájáról.

A kedvezményezett, aki a megjelölt szolgáltatás jogosultja, aki általában megegyezik a biztosítottal. A kedvezményezett az a jogi- vagy természetes személy, akinek a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti.

A szerződő, akinek érdeke fűződik a biztosítás kötéséhez, valamint írásbeli ajánlatot tesz a biztosító felé a biztosítási szerződés megkötésére és a biztosítás díját fizeti.